2014/Jul/05

ความแข็งแกร่ง คืออะไร ? ความอึด คืออะไร ?
ผู้ชาย หรือผู้หญิง ใครแข็งแกร่งกว่ากัน ?
ผู้ชาย หรือผู้หญิง ใครอึดกว่ากัน ?
...
ความแข็งแกร่ง คืออะไร
โดยทั่วไปเรามักเรียก ความแข็งแกร่งว่า แรงกำลัง
หมายถึง แรงที่คน ๆ หนึ่งสามารถออกได้สูงสุด
เช่น ผู้ชายคนหนึ่งออกหมัดด้วยแรงกำลัง 1 ตัน
...
ความอึด คืออะไร
โดยทั่วไปเรามักเรียก ความแข็งแกร่งว่า แรงอดทน
หมายถึง แรงที่คน ๆ หนึ่งสามารถทนรับได้ในระยะเวลาหนึ่ง
เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทันรับแรงขนาด 1 ตันได้ 30 วินาที
...
แล้วผู้ชาย หรือผู้หญิงกันล่ะที่มีความแข็งแกร่งกว่ากัน
แล้วผู้ชาย หรือผู้หญิงกันล่ะที่มีความอึดกว่ากัน
...
ปกติแล้วผู้ชายมักมีความแข็งแกร่งมากกว่า
นั่นคือ ผู้ชาย  สามารถออกแรงกำลังปริมาณมากได้ในชั่วระยะสั้น ๆ
แต่ผู้หญิงมีความอึดมากกว่า
นั่นคือ ผู้หญิง สามารถทนต่อแรงระดับหนึ่งได้ระยะเวลานาน ๆ
...
เผื่อใครงง จึงขออธิบายตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง เรื่องการยกน้ำหนัก
...
ตุ้มน้ำหนักขนาด 10 กิโลกรัม
ผู้ชายคงสามารถยกได้สบาย แต่ผู้หญิงคงมีไม่มากที่จะยกไหว
นั่นคือความแข็งแกร่งของผู้ชาย 
ทว่า ถ้าเป็นตุ้มน้ำหนักขนาด 1 กิโลกรัมว่าทนได้นานแค่ไหน
กลับเป็นผู้หญิงที่สามารถถือได้นานกว่าผู้ชายทั้ง ๆ ที่แรงกำลังน้อยกว่า
นั่นคือความอึดของผู้หญิง
...
แต่บางที เราก็เห็นผู้ชายมีความอึดมาก และเห็นผู้หญิงมีความแข็งแกร่งมาก
แท้จริงแล้วความแข็งแกร่ง กับความอึด
ไม่ได้ขึ้นกับเพศที่เราเป็น แต่ขึ้นกับปริมาณฮอร์โมนที่เรามีต่างหาก
ปกติแล้วมนุษย์แต่ละคนจะมีฮอร์โมนเพศทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกัน
ได้แก่ ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
และฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen และ Progesterone)
ซึ่งมากน้อยแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล ผลของความแตกต่างนี้เอง
ทำให้ผู้ชายบางคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงมาก อาจมีความอึดมาก
และทำให้ผู้หญิงบางคนที่มีฮอร์โมนเพศชายมาก อาจมีความแข็งแกร่งมาก
จะเห็นได้ว่า นักกีฬาหลายคนมักใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย เมื่อเขาต้องการความแข็งแกร่ง
เพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศหญิง เมื่อเขาต้องการความอึด
...
ดังนั้น ความแข็งแกร่ง และความอึดที่แท้จริงอยู่ในฮอร์โมนของเรานี่เอง
...
อนึ่ง ผู้เขียนมีความรู้ไม่มากพอจึงขอเขียนภาพรวมพอสังเขปนะครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
...
..
.
จดหมายปิดผนึก
...
ผู้หญิงไม่มีทางปล่อยมือจากคนที่เธอรัก แต่ผู้ชายอาจจะไม่
...
ความแข็งแกร่งของผู้ชาย
ไร้ค่าเสมอ
เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิง

Comment

Comment:

Tweet


ศาสดาก้นหอย
View full profile