2014/Jul/24

รูปทรงของหยดน้ำตา คือ ความว่างเปล่า
ไม่มีใครมองเห็น นอกจากตัวฉัน
รสชาติของหยดน้ำตา คือ ความเสียใจ
ไม่มีใครรับรู้ นอกจากตัวฉัน
เสียงของหยดน้ำตา คือ ความปวดร้าว
ไม่มีใครได้ยิน นอกจากตัวฉัน
กลิ่นของหยดน้ำตา คือ ความทรมาน
ไม่มีใครรู้สึก นอกจากตัวฉัน
สัมผัสของหยดน้ำตา คือ ความสิ้นหวัง
ไม่มีใครเข้าใจ นอกจากตัวฉัน
...
หยดน้ำตาของฉันมันล่องหน
ไม่มีใครได้เห็น ได้ยิน หรือแม้กระทั่งสัมผัส
พวกเขาเห็นเพียงรอยยิ้ม เพียงเท่านั้น
หารู้ไม่ว่าดวงใจของฉันมันแตกสลาย
...
เพราะหยดน้ำตาตกผลึกเป็นลิ่มใจ
ทิ่มแทงหัวใจทุกครั้งที่หายใจ มันช่างเจ็บปวด
...
หยดลิ่มน้ำตา ทำร้ายหัวใจ
แต่เพราะใครกันเล่า ทำให้เกิดหยดน้ำตา
...
..
.
จดหมายปิดผนึก
...
ชีวิตของฉันคล้ายลิ่มเลือด ที่สักวันเธอคงต้องละลายมันทิ้ง
...
ซ่อนเร้น
น้ำตา
ด้วยรอยยิ้ม

Comment

Comment:

Tweet


ศาสดาก้นหอย
View full profile